Виховна робота в школі

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Виховна робота

 

 

Виховання є передання найкращих моральних заповітів і знань попередніх поколінь для того, щоб із дитини виробилася людина в найкращому значенні слова, найкраще фізично й інтелектуально пристосована до умов життя.

Софія Русова

 

Пріоритетний напрямокособистісно-зорієнтоване виховання.

Мета: розвиток особистості школяра з урахуванням його можливостей і схильностей.

Завдання:

  • створення ситуацій, умов, які сприятимуть максимальному розкриттю можливостей індивідуального зростання школяра, стимулювання внутрішніх сил до творчого саморозвитку і самовдосконалення.

  • Розвиток гуманістичних почуттів, найвищих людських якостей (доброти, милосердя, взаєморозуміння, віри у творчі можливості людини, терпимості, культури спілкування).

  • Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя.

  • Допомога у визначенні сенсу життя, формування ціннісного ставлення до власного життя, потреби в його проектуванні і реалізації.

  • Залучення учнів до системи культурних цінностей українського народу, світового співтовариства.

  • Розвиток творчого потенціалу кожної дитини, реалізація її нахилів і здібностей у різних сферах діяльності і спілкування.

  • Виховання поваги до закону, до норм колективного життя, розвиток соціальної й громадської відповідальності, дисциплінованості.

  • Виховання позитивного ставлення до праці, розвиток потреби у творчій праці.

 

Принципи виховання:

   • Принципи гуманізації взаємин учителів і учнів

   • Принципи творчої діяльності, самодіяльності й самостійності

   • Принципи психологізації виховного процесу

   • Принципи врахування інтересів і потреб дитини

   • Принципи індивідуалізації та диференціації виховної діяльності.

Заходи на виконання виховних завдань:

 

    • Години інформування, спілкування

    • Колективно – творчі справи

    • Конкурси, акції

    • Учнівське самоврядування

    • Психологічна служба

    • Співпраця з батьками, громадськістю

Виховна система М-Погорілівської ЗОШ будується на основі взаємо поваги, довіри між учнями, педагогічним колективом, батьками і громадськістю. Щорічний звіт директора школи перед батьками та громадськістю села став особистим звітом всього колективу школи, що є впровадженням в систему роботи школи громадського управління.

Дієво працюють рада школи, піклувальна рада, батьківський комітет, органи учнівського самоврядування, учнівські дитячі організації “Барвінчата”, “Веселка”.

Учнівське самоврядування є школою демократії формування навичок управління, соціальної активності та відповідальності, становлення громадськості школярів.

Основні принципи, за якими діє учнівське самоврядування в нашій школі це:

 • Добровільність

 • Гласність

 • Змінність

 • Виборність

 • Контроль

Найвищим органом учнівського самоврядування є учнівська конференція, яка скликається 1 раз на рік для вирішення важливих питань.

Парламент школи – виконавчий орган учнівського самоврядування, до якого вибираються учні 5-11 класів.

Старостат – учні-лідери (старости) класу, які забезпечують безпосередній зв’язок між Парламентом, колективом класу та класним керівником (доводять до їх відома плани, завдання, рішення учнівської ради і центрів самоврядування).

Клуб “Барвінчата”

це об’єднання учнів 1-4 класів. Метою діяльності

клубу є виховання позитивних рис характеру, пізнавальних інтересів й активного ставлення до суспільного життя. Пріоритетні напрямки виховання – патріотичне, естетичне, трудове, родинне.

Традиційні загально клубні заходи, коли збираються і святкують усі учні початкових класів:

 1. Посвята в “Барвінчата”

 2. Свято книги”

 3. Новорічні свята”

 4. Прощавай Букварику”

 5. Початкова школо, до побачення”

Крім того, кожен клас отримує завдання: підготувати свято, на яке запросити в гості учнів із інших класів. Заходи, які готують діти разом з вчителями і батьками мають характер колективно – творчої справи.

Дуже вдало пройшли свята в минулому році: • Свято української мови”

 • Свято Покрови Пресвятої Богородиці”

 • Свято Андрія”

 • Свято Миколая”

 • Мої права”

 

Барвінчата” – учасники загальношкільних заходів, конкурсів, трудових десантів.

Клуб “Веселка”

це об’єднання учнів 5-8 класів навколо корисних та цікавих справ.

Основні напрямки та завдання клубу:

 • формування громадської активності, готовності виконувати доручення

 • розвиток інтересу навчання, формування потреби постійно активізувати пізнавальну діяльність

 • залучення до виховання батьків та громадськість

 • розвиток талантів і здібностей

В роботі клубу широко використовується українська спадщина – звичаї, обряди, фольклор.

Традиційними справами “Веселки” стали:

 • Акції милосердя, трудові десанти (прибирання закріплених за класом пришкільних ділянок, генеральне прибирання класних кімнат), підготовка тематичних годин спілкування та годин інформування, участь у загальношкільних, районних та обласних конкурсах:

Посади сад”

Роде наш прекрасний”

Краса і біль України”

Сто чудес України”

В кінці року кожен клас звітує на загальному засіданні Старостату про досягнення класу, справи, які протягом року виконували учні. Діти ходять в походи, їздять разом на екс-

курсії, організовують цікаві колективно-творчі справи.

Клуб «Феміда»

Метою діяльності клубу є правова освіта та виховання учнів 9-11 класів.

Двічі на місяць члени клубу проводять відкриті засідання, на які запрошують учнів старшої ланки. Засідання проходять в цікавій формі. Тематика різна, але вся правової спрямованості:

 

 • Конституційні права та обов’язки”

 • Закон і совість”

 • Власність неповнолітніх. Правоздатність і дієздатність”

 • Відповідальність батьків за вчинки неповнолітніх” і таке інше.

Члени клубу опікуються куточком правової освіти і виховання, в якому розміщують пізнавальну інформацію про права, обов’язки кожного громадянина. Керує роботою клубу “Феміда” вчитель правознавства.

 

Клуб «Творчість»

Якість виховного процесу школи, його результативність повною мірою залежать від учителя, рівня його науково-теоретичної підготовки. З метою підвищення ефективності роботи класних керівників створено методичне об’єднання класних керівників – клуб «Творчість».

Клуб «Творчість – це структурний підрозділ внутрішкільної системи управління виховним

процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

 

 

 

 

 

 

Останнє оновлення на Четвер, 07 квітня 2011, 14:22