Горик Світлана Михайлівна

Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Тема досвіду: Інновації в управлінні навчально-виховним процесом


директор Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-пенів Жовтневої районної ради

Заслужений вчитель України

спеціаліст вищої категорії

“старший вчитель”

Відмінник освіти України

учитель російської мови та зару-біжної літератури

учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2001»

делегат ІІ Всеукраїнського з’їзду вчителів України


Горик Світлана Михайлівна – сучасний керівник, менеджер. В процесі управління обґрунтовує і приймає рішення у ситуаціях високої динамічності з

використанням сучасних інформаційних технологій та до-сягнень науки у галузі процесів, методів, форм управлінсь-кої діяльності, веде постійний пошук нових можливостей, залучає і використовує для вирішення поставлених задач ресурси з різноманітних джерел, домагаючись підвищення ефективності діяльності об’єкта управління.

Результативність управлінської праці директора свідчить про його функціональну неоднорідність. Світ-лана Михайлівна співавтор програми експерименталь-ного майданчику Міносвіти України  з  проблеми  украї-

нознавчої діяльності (рішення Вченої Ради інституту системних досліджень освіти України), переможець облас-ного конкурсу “Наші здобутки”, при-свяченого  10-й  річниці незалежності  України в номінації


“Кращий загальноосвітній навчальний   заклад”  (Диплом   Миколаївської  облде-ржадміністрації),  дипломант  Міжнарод-

ного  Академічного   Рейтингу   популярності  та  якості  “Золота  Фортуна”, призер Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу “Школи сприяння здоров’ю” у рамках виконання міжнародного проекту «Єв-ропейська  мережа  шкіл  сприяння  здоров’ю»,  автор  розробки  уроків з росій-

ської літератури (8 клас “А.С.Пушкін”, журнал “Все для вчителя”), автор публіцистичної книги “Дума про Мішково-Погорілове”, переможець об-ласного туру Всеукраїнського конкурсу «Модель загальноосвітнього закладу як культурно-освітнього комплексу на селі».

Директор визначила стратегію управління навчально-виховним закладом, основними напрямами цієї стратегії стали:

• Гуманізація та гуманітаризація навчання

• Демократизація навчального процесу, розвиток само-освіти і самонавчання

• Варіативність і свобода вибору форм навчання

• Цілісність і єдність навчально-виховного процесу

• Інтеграція, інтенсифікація і модернізація навчання

• Творчий підхід, неперервний пошук інноваційних форм і методів роботи


Стратегія управління Світлани Михайлівни логічно переходить на учительський та учнівський колектив. Як ре-зультат цієї стратегії – школа виявляє високі інтелектуальні показники.

Учні школи є призерами Всеукраїн-ських, обласних та районних конкурсів творчих робіт, оглядів художньої самодія-льності, районних та обласних предметних олімпіад. Творчий потенціал педагогів до-зволяє утримувати школу  на І місці за рейтингом шкіл району шість років поспіль.

Школа є опорною в районному відділі освіти з питань

організації внутрішкільного керівництва та контролю. На її базі працює Школа молодого керівника, проводяться районні та обласні семінари керівників шкіл,  відділів  освіти,  голів  райдержадміністрацій.

Велика увага приділяється інформатизації навчально-виховного проце-су. В управлінській діяльності С.М. Горик широко застосовуються  інноваційні інформаційні технології.


Важливою формою участі вчителів в управлінні школою Світлана Ми-хайлівна вважає залучення їх до аналізу навчально-виховного процесу. Частину аналітичної роботи здійснюють кращі вчителі методичних об’єднань, творчих груп, психолог школи. Це сприяє розвитку в учителів аналітичного мислення, самоаналізу діяльності, самостійності, переведенню їх у стан суб’єктів процесу управління школою. В процесі спільної управлінської діяльності зростає досвід, ерудиція, підвищується творчий потенціал всього педагогічного колективу.